ประเภทการให้บริการ
กิจกรรมสันทนาการ
สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้ารับบริการ
โรคที่พบในผู้สูงอายุ
อัมพฤกษ์อัมพาต
โรคเก๊าท์
โรคซึมเศร้า
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคพาร์กินสัน Parkinson
โรคเวียนศรีษะ
โรควัณโรค
โรคความดันโลหิตสูง
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุที่โรคเรื้อรัง
อาหารกับอารมณ์
มะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง และทวารหนัก
3 นิ้ว 3 สัมผัสสกัดมะเร็งเต้านม
วิตามินดีช่วยลดเสี่ยงมะเร็งลำใส้ใหญ่
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
สาเหตุของการปวดเข่า
 
มะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง และทวารหนัก
ลำไส้ใหญ่เป็นส่วนล่างของระบบทางเดินอาหาร วิ่งติดต่อโดยตรงกับ ลำไส้เล็กและส่วนปลายสุดของ ลำไส้ใหญ่คือ ทวารหนัก
สาเหตุ
1.อาหาร เช่น การรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์มาก ไขมันสูงหรือมีเส้นใยน้อยเป็นประจำ
2.โรคบางอย่างของลำไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ และติ่งเนื้องอกในลำไส้บางชนิด อาจกลายเป็นมะเร็งได้
การวินิจฉัย
1.ตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยการสวนแป้งแบเรียมเข้าทางทวารหนักแล้วถ่ายเอกซเรย์
2.ตรวจด้วยกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ สามารถดูรอยโรคโดยตรง และตัดชั้นเนิ้อไปตรวจวิเคราะห์ได้ด้วย
อาการ
1.มีการเปลี่ยนแปลงนิสัยในการถ่ายอุจจาระทั้งจำนวนครั้ง และลักษณะของอุจจาระที่ถ่ายออกมา
2.มีเลือดเก่าๆ และมูกออกมาทางทวารหนัก
3.ท้องอืน ท้องเฟ้อ เรื้อรัง โดยเฉพาะผู้สูขอายุ
4.น้ำหนักลด อ่อนเพลีย ซีดหรือโลหิตจาง โดยหาสาเหตไม่ได้
5.คลำก้อนได้ที่บริเวณท้อง และมีการอุดตันของลำไส้ใหญ่
 
การรักษา
1.การผ่าตัด
2.รังสีรักษา
3.เคมีบำบัด
4.การรักษาแบบผสมผสาน ด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นแต่ จะใช้วิธีการใดนั้นขึ้นอยุ่กับความรุนแรงของโรค และสภาวะของผู้ป่วย