ประเภทการให้บริการ
กิจกรรมสันทนาการ
สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้ารับบริการ
โรคที่พบในผู้สูงอายุ
อัมพฤกษ์อัมพาต
โรคเก๊าท์
โรคซึมเศร้า
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคพาร์กินสัน Parkinson
โรคเวียนศรีษะ
โรควัณโรค
โรคความดันโลหิตสูง
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุที่โรคเรื้อรัง
อาหารกับอารมณ์
มะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง และทวารหนัก
3 นิ้ว 3 สัมผัสสกัดมะเร็งเต้านม
วิตามินดีช่วยลดเสี่ยงมะเร็งลำใส้ใหญ่
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
สาเหตุของการปวดเข่า
 
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียง
การเคลื่อนตัวไปด้านข้างเตียงในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
-นอนหงายใช้มือข้างดีจับแขนข้างอ่อนแรงวางบนลำตัวเลื่อนศีรษะและไหล่ไปข้างที่ต้องการ ใช้ขาข้างดีซ้อนใต้ขาอ่อนแรงยกเคลื่อนไป ชันเข่าข้างดีขึ้น ออกแรงกดพร้อมกับมือข้างดี ยกตะโพกเคลื่อนไป จัดลำตัวให้ตรง
การเคลื่อนตัวขึ้นไปทางด้านบนในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งตัว
-นอนหงาย จับแขนข้างที่ไม่มีแรงไว้บนอก ชันเข่าข้างไม่มีแรงขึ้น ส่วนมือข้างทีดีกดพื่นเตียงไว้ เลื่อนฝ่าเท้าให้เข้ามาชิดตะโพก ให้ออกแรงกดที่เส้นเท้าและมือข้างที่ดีดันตัวขึ้นทางด้านบน
 
การพลิกตัวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
พลิกตัวไปทับข้างดี
-ใช้มือข้างที่ดีจับแขนที่อ่อนแรงวางบนลำตัวหรือออก ใช้ขาข้างที่ดีช้อนใต้ข้อเท้าที่อ่อนแรง ใช้ขาข้างที่ดีช้อนใต้ข้อเท้าที่อ่อนแรง ใช้มือข้างที่ดีดึงขอบเตียงหรือเหล็กข้างเตียง ให้ตัวพลิกไป จัดวางแขนข้างที่อ่อนแรงให้มือวางบนเตียง
พลิกตัวไปทับข้างที่อ่อนแรง
-ใช้มือข้างดีจับให้แขนข้างอ่อนแรงกางออกประมาณ 45 องศา หันศีรษะและเอื้อมมือข้างที่ดีไปทางด้านที่จะพลิกตัวพร้อมๆกับยกขาข้างที่ดีข้ามไปด้วย อาจใช้มือช่วยดึงขอบเตียงหรือเหล็กข้างเตียง
การเคลื่อนตัวจากท่านอนไปสู่ท่านั่ง
-ให้ผู้ป่วยขยับตัวมาข้างเตียงที่จะลงโดยให้มีพื้นที่เหลือพอที่จะพลิกตะแคงตัวเองได้
-ให้ผู้ป่วยเปลี่ยนจากท่านอนหงายมาสู้ท่านอนตะแคงทับแขนข้างมีแรง ในลักษณะที่งอศอก
-ใช้ขาข้างที่มีแรงเกี่ยวขาข้างที่อ่อนแรงลงข้างเตียงพร้อมกับใช่ผสอกข้างที่มีแรงดันตัวลุกขึ้นมานั่ง
-จัดท่านั่งโดยให้เท้าวางบนพื้น ขาทั้งสองข้าง อยู่ในแนวตรง จัดแขนข้างที่อ่อนแรงโดยให้ฝ่ามือยันกับเตียง ข้อศอกเหยียดตรง
การเคลื่อนตัวจากท่านั่งไปสู่ท่ายืน
-ให้ผู้ป่วยขยับตัวมานั่งริมเตียง เท้าทั้งสองอยู่ในแนวตรง โดยช่วงแรกที่พายืนให้ผู้ดูแลคอยระวังอยู่ข้างที่อ่อนแรง
-จัดส้นเท้าของผู้ป่วยทั้งข้างอยู่หลังอยู่หลังต่อเข่าแต่ละข้างที่อ่อนแรง โดยให้ฝ่ามือยันกับเตียง ข้อศอกเหยียดตรง
 
เคล็ดลับการดูว่าผู้ป่วยยืนเดินได้หรือไม่
-ดูว่าผู้ป่วยสามารถนอนแล้วยกก้นขึ้นได้ดีมั้ย
-ดูว่าขณะนั่งผู้ป่วยสามารถนั่งได้นิ่งหรือเปล่า
-ดูแรงขาว่าสามารถนั่งบนเก้าอี้แล้วเหยียดเข่าได้หรือไม่
-ให้ผู้ป่วยออกแรงกดขาลงกับพื้นในขณะนั่ง แล้วให้ผู้ดูแลออกแรงยกขาโยกขาไปมาโดยให้ผู้ป่วยมีความพร้อมในการยืน
 
เคลื่อนย้ายจากเตียงไปรถเข็นนั่ง
1.นำรถเข็นตั้งทำมุม 45 องศากับขอบเตียง รถเข็นจะต้องตั้งอยู่ทางด้านที่ปกติของ(ป่วย ใส่ห้ามล้อรถเข็นและพับที่วางเท้าของรถเข็น
2.ผู้ป่วยเลื่อนตัวมาที่ขอบเตียงจนเท้ทั้งสองวางแขวของ รถเข็นด้านที่อยู่ไกลตัวแล้วขึ้นยืน
3.ผู้ป่วยค่อยๆหมุนตัวลงปนั่งรถเข็น เมื่อผู้ป่วยนั่งเรียบร้อยแล้วให้ดันที่วาง เท้าของรถเข็นแล้วนำเท้าของผู้ป่วยวางบนที่วางเท้า
 
วิธีการเดิน
1.ใช้มือข้างที่ปกติจับไม้เท้า
2.ยกไม้เท้าไปข้างหน้าก่อน
3.ก้าวเท้าข้างที่อ่อนแรงก่อน
4.ก้าวเท้าที่ปกติตามมา
 
วิธีการเดินขึ้น-ลงบันได
1.ก้าวขาข้างที่ปกติขึ้นก่อน(ซ้าย)
2.ก้าวขาขางที่อ่อนแรงลงก่อน(ขวา)