ประเภทการให้บริการ
กิจกรรมสันทนาการ
สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้ารับบริการ
โรคที่พบในผู้สูงอายุ
อัมพฤกษ์อัมพาต
โรคเก๊าท์
โรคซึมเศร้า
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคพาร์กินสัน Parkinson
โรคเวียนศรีษะ
โรควัณโรค
โรคความดันโลหิตสูง
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุที่โรคเรื้อรัง
อาหารกับอารมณ์
มะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง และทวารหนัก
3 นิ้ว 3 สัมผัสสกัดมะเร็งเต้านม
วิตามินดีช่วยลดเสี่ยงมะเร็งลำใส้ใหญ่
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
สาเหตุของการปวดเข่า
 

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้ารับบริการ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชนของญาติ
   
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย
   
 3. ยา / ประวัติการรักษา(ถ้ามี) / บัตรนัดของแพทย์ที่รักษาในโรงพยาบาล (ถ้ามี)
   
 4. กรอกข้อมูลในใบสมัครฝากดูแล และ หนังสือสัญญาว่าจ้างดูแล อย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการติดต่อ
   
 5. ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1 เดือน ส่วนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่นๆคิดรวมค่าใช้จ่ายในเดือนถัดไป
   
 6. ของ ใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม น้ำยาบ้วนปาก หวี ครีมบำรุงผิว ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เสื้อผ้าผู้ป่วย(กรณีต้องการใช้เสื้อผ้าผู้ป่วยเอง) ผ้าขนหนูผืนใหญ่ 1 ผืน และ ผืนเล็ก 2 ผืน
   
 7.  ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ