ประเภทการให้บริการ
กิจกรรมสันทนาการ
สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้ารับบริการ
โรคที่พบในผู้สูงอายุ
อัมพฤกษ์อัมพาต
โรคเก๊าท์
โรคซึมเศร้า
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคพาร์กินสัน Parkinson
โรคเวียนศรีษะ
โรควัณโรค
โรคความดันโลหิตสูง
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุที่โรคเรื้อรัง
อาหารกับอารมณ์
มะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง และทวารหนัก
3 นิ้ว 3 สัมผัสสกัดมะเร็งเต้านม
วิตามินดีช่วยลดเสี่ยงมะเร็งลำใส้ใหญ่
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
สาเหตุของการปวดเข่า
 

ประเภทการให้บริการ

 1. ดูแลฟื้นฟูทั้งแบบประจำ และ ไป กลับ
   
 2. กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

กิจวัตรประจำวัน

 1. ดูแลความสะอาดร่างกายและการขับถ่าย
   
 2. ดูแลอาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้
   
 3. ดูแลตรวจวัดความดันโลหิต
   
 4. ดูแลให้ยาตามแผนรักษา และดูแลให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามแผนการรักษาของแพทย์
   
 5. ดูแลกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน โรคแทรกซ้อนพยาบาลวิชาชีพดูแล ทุกวัน พนักงานผู้ช่วย ปฏิบัติงานเป็นทีมภายใต้การจัดการอย่างเป็นระบบ