ประเภทการให้บริการ
กิจกรรมสันทนาการ
สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้ารับบริการ
โรคที่พบในผู้สูงอายุ
อัมพฤกษ์อัมพาต
โรคเก๊าท์
โรคซึมเศร้า
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคพาร์กินสัน Parkinson
โรคเวียนศรีษะ
โรควัณโรค
โรคความดันโลหิตสูง
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุที่โรคเรื้อรัง
อาหารกับอารมณ์
มะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง และทวารหนัก
3 นิ้ว 3 สัมผัสสกัดมะเร็งเต้านม
วิตามินดีช่วยลดเสี่ยงมะเร็งลำใส้ใหญ่
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
สาเหตุของการปวดเข่า
 
 

รายเดือน

ห้องรวมพร้อมห้องปรับอากาศทุกห้อง

 • ช่วยเหลือตัวเองได้ 15,000 บาท/เดือน

 • ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 18,000 บาท/เดือน 

รายสัปดาห์ 

 • 4,000-5,000 บาท/สัปดาห์ 

รายวัน 

 • 800 – 1,000 บาท/วัน

ราคานี้ไม่รวม

 • ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องให้อาหารทางสายยางคิดเพิ่ม  2,000 บาท/เดือน , ผู้ป่วยเบาหวาน 3,000 บาท/เดือน

 • ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องใช้ออกซิเจนหรือต้องพ่นยา คิดเพิ่มอีก  1,500 บาท/เดือน

 • กรณีเจาะคอและดูดเสมหะ ค่าบริการพร้อมอุปกรณ์เพิ่ม  3,000 บาท/เดือน

 • ที่นอนลม (Alpha Bed ) เช่ารายเดือน เดือนละ 500  บาท/เดือน

 • ค่าทำแผลวันละ 100 บาท

 • ราคานี้ไม่รวมของใช้ประจำวัน เช่น สบู่ ยาสระผม แป้ง ยาสีฟัน ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ยารักษาโรค

 • ค่าบริการ รถ รับ-ส่ง เมื่อไปพบแพทย์ คิดราคาตามจริง

 • หากญาติต้องการให้ทางศูนย์จัดหาของใช้ประจำวันให้ คิดค่าใช้จ่ายตามจริงเป็นรายเดือน

 

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้ารับบริการ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชนของญาติ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย
3. ยา / ประวัติการรักษา(ถ้ามี) / บัตรนัดของแพทย์ที่รักษาในโรงพยาบาล (ถ้ามี)
4. กรอกข้อมูลในใบสมัครฝากดูแล และ หนังสือสัญญาว่าจ้างดูแล อย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการติดต่อ
5. ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1 เดือน ส่วนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่นๆคิดรวมค่าใช้จ่ายในเดือนถัดไป
6. ของ ใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม น้ำยาบ้วนปาก หวี ครีมบำรุงผิว ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
    เสื้อผ้าผู้ป่วย(กรณีต้องการใช้เสื้อผ้าผู้ป่วยเอง) ผ้าขนหนูผืนใหญ่ 1 ผืน และ ผืนเล็ก 2 ผืน
7. ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ