การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุที่โรคเรื้อรัง

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่คืออะไร
วัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ผลิตจากเชื่อไข้หวัดใหญ่ที่ตายแล้ว นำมาฉีดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันการเจ็บป่วยจากเชื่อไข้หวัด ใหญ่สายพันธุ์ที่แพร่ติดต่อจาคนสู่คนอยู่ในปัจจุบัน แต่ไม่สามารถป้องกันไข้หวัดนกได้
ภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีนแล้ว และป้องกันได้นาน 1 ปี อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับวัคซียแล้ว อาจป่วยเป็นโรคนี้ได้ แต่จะมีอาการเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับวัดซีน
อาการของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หนาวสั่นหรืออ่อนเพลีย ประมาณ 2-4 วัน แต่ในบางรายอาจมีความรุนแรง เช่น หู ชั้นกลางอักเสบ และปวดบวม โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
การวัคซีน   เพื่อป้องกันกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ร่วมถึงภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังจะช่วยลดโอกาศเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ซึ่งอาจเป็นอัตรายถึงเสียชีวิตได้
ประเทศไทยมีผลการศึกษาการใช่วัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน และผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พบว่าการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุลดการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ประมาณครึ่งหนึ่ง และลดได้มากกว่า 4 เท่า ในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ข้อควรระวังแล้วผู้ที่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีนวัคซีน ถ้าเคยมีประวัติดังนี้
  • มีประวัติการแพ้ส่วนประกอบใดๆ ในวัคซีน ได้แก่ โปรตีนไก่ นีโอมัยซิน เจนต้ามัยซิน ฟอร์มาลดีไฮด์ ออกโตซินอล
  • เคยมีอาการแพ้หรือผิดปกติใดๆจากการได้รับวัคซีนในครั้งก่อน
  • เคยมีประวัติการเกิดโรคทางระบบประสาทหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง
อากาศไม่พึ่งประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน
หลังฉีนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อาจมีไข้ต่ำๆ หรือปวดบริเวณที่ฉัดได้ มักหายเองใน 1-2 วัน พบน้อยมากที่เกิดอาการแพ้รุนแรง
Scroll to Top