การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียง
การเคลื่อนตัวไปด้านข้างเตียงในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
 •  นอนหงายใช้มือข้างดีจับแขนข้างอ่อนแรงวางบนลำตัวเลื่อนศีรษะและไหล่ไปข้างที่ต้องการ ใช้ขาข้างดีซ้อนใต้ขาอ่อนแรงยกเคลื่อนไป ชันเข่าข้างดีขึ้น ออกแรงกดพร้อมกับมือข้างดี ยกตะโพกเคลื่อนไป จัดลำตัวให้ตรง
 • การเคลื่อนตัวขึ้นไปทางด้านบนในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งตัว
 •  นอนหงาย จับแขนข้างที่ไม่มีแรงไว้บนอก ชันเข่าข้างไม่มีแรงขึ้น ส่วนมือข้างทีดีกดพื่นเตียงไว้ เลื่อนฝ่าเท้าให้เข้ามาชิดตะโพก ให้ออกแรงกดที่เส้นเท้าและมือข้างที่ดีดันตัวขึ้นทางด้านบน
   
การพลิกตัวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
พลิกตัวไปทับข้างดี
 •  ใช้มือข้างที่ดีจับแขนที่อ่อนแรงวางบนลำตัวหรือออก ใช้ขาข้างที่ดีช้อนใต้ข้อเท้าที่อ่อนแรง ใช้ขาข้างที่ดีช้อนใต้ข้อเท้าที่อ่อนแรง ใช้มือข้างที่ดีดึงขอบเตียงหรือเหล็กข้างเตียง ให้ตัวพลิกไป จัดวางแขนข้างที่อ่อนแรงให้มือวางบนเตียง พลิกตัวไปทับข้างที่อ่อนแรง
 •  ใช้มือข้างดีจับให้แขนข้างอ่อนแรงกางออกประมาณ 45 องศา หันศีรษะและเอื้อมมือข้างที่ดีไปทางด้านที่จะพลิกตัวพร้อมๆกับยกขาข้างที่ดีข้ามไปด้วย อาจใช้มือช่วยดึงขอบเตีย หรือเหล็กข้างเตียง การเคลื่อนตัวจากท่านอนไปสู่ท่านั่ง
 •  ให้ผู้ป่วยขยับตัวมาข้างเตียงที่จะลงโดยให้มีพื้นที่เหลือพอที่จะพลิกตะแคงตัวเองได้
 •  ให้ผู้ป่วยเปลี่ยนจากท่านอนหงายมาสู้ท่านอนตะแคงทับแขนข้างมีแรง ในลักษณะที่งอศอก
 •  ใช้ขาข้างที่มีแรงเกี่ยวขาข้างที่อ่อนแรงลงข้างเตียงพร้อมกับใช่ผสอกข้างที่มีแรงดันตัวลุกขึ้นมานั่ง
 •  จัดท่านั่งโดยให้เท้าวางบนพื้น ขาทั้งสองข้าง อยู่ในแนวตรง จัดแขนข้างที่อ่อนแรงโดยให้ฝ่ามือยันกับเตียง ข้อศอกเหยียดตรง การเคลื่อนตัวจากท่านั่งไปสู่ท่ายืน
 •  ให้ผู้ป่วยขยับตัวมานั่งริมเตียง เท้าทั้งสองอยู่ในแนวตรง โดยช่วงแรกที่พายืนให้ผู้ดูแลคอยระวังอยู่ข้างที่อ่อนแรง
 •  จัดส้นเท้าของผู้ป่วยทั้งข้างอยู่หลังอยู่หลังต่อเข่าแต่ละข้างที่อ่อนแรง โดยให้ฝ่ามือยันกับเตียง ข้อศอกเหยียดตรง
   
เคล็ดลับการดูว่าผู้ป่วยยืนเดินได้หรือไม่
 •  ดูว่าผู้ป่วยสามารถนอนแล้วยกก้นขึ้นได้ดีมั้ย
 •  ดูว่าขณะนั่งผู้ป่วยสามารถนั่งได้นิ่งหรือเปล่า
 •  ดูแรงขาว่าสามารถนั่งบนเก้าอี้แล้วเหยียดเข่าได้หรือไม่
 •  ให้ผู้ป่วยออกแรงกดขาลงกับพื้นในขณะนั่ง แล้วให้ผู้ดูแลออกแรงยกขาโยกขาไปมาโดยให้ผู้ป่วยมีความพร้อมในการยืน
   
เคลื่อนย้ายจากเตียงไปรถเข็นนั่ง
 1.   นำรถเข็นตั้งทำมุม 45 องศากับขอบเตียง รถเข็นจะต้องตั้งอยู่ทางด้านที่ปกติของ(ป่วย ใส่ห้ามล้อรถเข็นและพับที่วางเท้าของรถเข็น
 2.   ผู้ป่วยเลื่อนตัวมาที่ขอบเตียงจนเท้ทั้งสองวางแขวของ รถเข็นด้านที่อยู่ไกลตัวแล้วขึ้นยืน
 3.   ผู้ป่วยค่อยๆหมุนตัวลงปนั่งรถเข็น เมื่อผู้ป่วยนั่งเรียบร้อยแล้วให้ดันที่วาง เท้าของรถเข็นแล้วนำเท้าของผู้ป่วยวางบนที่วางเท้า
   
วิธีการเดิน
 1.   ใช้มือข้างที่ปกติจับไม้เท้า
 2.   ยกไม้เท้าไปข้างหน้าก่อน
 3.   ก้าวเท้าข้างที่อ่อนแรงก่อน
 4.   ก้าวเท้าที่ปกติตามมา
   
วิธีการเดินขึ้น-ลงบันได
 1.   ก้าวขาข้างที่ปกติขึ้นก่อน(ซ้าย)
 2.   ก้าวขาขางที่อ่อนแรงลงก่อน(ขวา)
Scroll to Top