กิจกรรมสันทนาการ

  1. จัดกิจกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟูกระตุ้นความคิดความจำ
  2. กิจกรรมกลุ่ม เช่น การร้องเพลง,งานฝีมือต่างๆ ตามความเหมาะสม
Scroll to Top