ทำไมครอบครัวจึงเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ – ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยผู้เชี่ยวชาญ

วิธีการเตรียมพร้อมและตัดสินใจก่อนส่งผู้สูงอายุ สู่ บ้านพักคนชรา หรือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือการหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรายวัน หรือ รายเดือน การตัดสินใจส่งผู้สูงอายุในครอบครัวไปยังบ้านพักคนชรา หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นการตัดสินใจที่ซับซ้อน และบางครั้งมักจะยากในการตัดสินใจ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งต้องพิจารณาหลายๆด้าน ทั้งเรื่่องความเป็นอยู่ที่ดี ความพร้อมเรื่องอุปกรณ์การดูแล การดูแลที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่างใส่ใจ

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือ บ้านพักคนชรา ที่ดีจะต้องคลายทุกข้อกังวล

 Papamamanursinghome เป็น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดอนเมือง ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ดููแลผู้ป่วยพักฟื้น  เรามีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ซึ่งให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ การพยาบาล การจัดการยา กายภาพบำบัด และกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้ป่วยพักฟื้น

โดยครอบคลุมเรื่องกิจวัตรประจำวัน ดูแลดุจญาติมิตรและตอบโจทย์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.ความต้องการทางการแพทย์

2.ข้อกังวลด้านความปลอดภัย

3.ทรัพยากรผู้ดูแลที่จำกัด

หากผู้สูงอายุมีเงื่อนไขทางการแพทย์ที่ซับซ้อนซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง บ้านพักคนชรา หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด

เนื่องจากมีการดูแลใกล้ชิด 24 ชม. การให้ยาตามเวลา การสังเกตหากมีอาการผิดปกติ

 หากสภาพแวดล้อมภายในบ้านมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น อันตรายจากการขาดอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ หรือการกำกับดูแลที่ไม่เพียงพอ อาจทำให้ก่อความอันตรายต่อตัวผู้สูงอายุได้

ซึ่งสำหรับบ้านพักคนชรามีการจัดให้มีพื้นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น  หมดกังวลเรื่องสถานที่ เนื่องจากมีการจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ห้องพัก หรือส่วนกลางที่อยู่อาศัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

หากสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลหลักไม่สามารถสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ เนื่องจากภาระผูกพันในการทำงาน ปัญหาสุขภาพ หรือความรับผิดชอบอื่นๆ

บ้านพักคนชราอาจให้การสนับสนุนและการดูแลที่จำเป็น การจ้างผู้ดูแลมาที่บ้านอาจเป็นทางเลือกที่นิยม แต่การดูแลผู้สูงอายุ ตลอดเวลา 24 ชม. อาจทำให้เกิดการเหนื่อยล้า และหากผู้ดูแลหลักลางาน หรือไม่สบาย ก็จะทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการดูแลผู้สูงอายุ และครอบครัวเองจะต้องจัดหาคนมาแทนผู้ที่ลาไป ซึ่งในบางครั้งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย

4.การแยกตัวทางสังคม

5.ความท้าทายด้านพฤติกรรมหรือความรู้ความเข้าใจ

6.กิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ลดลง (ADLs)

ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์การอยู่บ้านเพียงคนเดียว อาจทำให้รู้สึกเหงา

หากเลือกบ้านพักคนชรา Papamamanoursinghome จะมีกิจกรรมเชื่อมสัมพันธิ์ในบ้านพักคนชรา โดยส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้มีกิจกรรมร่วมกันและช่วยสนับสนุนในเรื่องจิตใจ  เนื่องจากในบ้านพัก หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุด้วยกัน และเจ้าหน้าที่คอยดูแล เป็นเพื่อน พูดคุยให้ผู้สูงอายุได้มีสังคม และเพื่อนในสถานดูแลที่พักพิง

ภาวะต่างๆ เช่น โรคสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์ อาจรุนแรงถึงขั้นที่การดูแลเฉพาะทาง รวมถึงการกำกับดูแลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และกิจวัตรที่มีโครงสร้าง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละบุคคล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าพักมีความตื่นตัวมากขึ้น

หากผู้อาวุโสกำลังดิ้นรนกับกิจกรรมพื้นฐาน เช่น การอาบน้ำ การแต่งตัว หรือการให้อาหารตัวเอง บ้านพักคนชราสามารถให้ความช่วยเหลือและดูแลให้มั่นใจว่าความต้องการในแต่ละวันจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

7.ครอบครัวไม่สามารถให้การดูแลได้

ในสถานการณ์ที่ครอบครัวไม่สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือที่จำเป็นได้เนื่องจากระยะทางทางภูมิศาสตร์ การขาดทรัพยากร หรือข้อจำกัดอื่นๆ บ้านพักคนชราอาจเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ที่สุด

ดูแลผู้สูงอายุ บริการบ้านพักคนชรา โดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของเรา

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าแต่ละสถานการณ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และการตัดสินใจส่งผู้อาวุโสในบ้านพักคนชรา หรือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ควรเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างเปิดเผยกับบุคคล สมาชิกในครอบครัว และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ นอกจากนี้ การสำรวจทางเลือกอื่น เช่น การดูแลในบ้านหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัย ควรพิจารณาตามความต้องการและความชอบเฉพาะของผู้อาวุโสที่เป็นปัญหา

ปัจจุบันการหาบุคคลเพื่อไปดูแลผู้สูงอายุเป็นที่นิยม อย่างไรก็ตาม การพึ่งบุคคลเพียงคนเดียวในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน หากผู้ดูแลลาป่วย หรือขาดงานกระทันหันอาจทำให้ผู้สูงอายุไม่มีคนดูแลไปด้วย และในเรื่องของความคุ้มค่า เนื่องจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุค่าใช้จ่ายในการดูแล ค่าอาหาร ค่าซักรีด ได้รวมไปในค่าบริการทั้งหมดแล้ว หากคำนวณแล้วนับว่าคุ้มค่า ทำให้ผู้สูงอายุได้มีสังคม ครอบครัวมีความสบายใจที่ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลโดยทีมผู้ชำนาญเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงวัย

ปาป๊ามาม๊าเนอร์สซิ่งโฮม เรามีทีมดูแลผู้ชำนาญเกี่ยวกับ รับดูแลผู้สูงอายุแบบรายเดือน แบบรายวัน เป็นบ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ช่วยพยาบาล เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่ากับค่าบริการที่ทางครอบครัวฝากให้เราดูแลคนสำคัญของคุณ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา เตียงลม ดูแลผู้ป่วยติดเตียง กิจกรรมผู้สูงอายุ ดอนเมือง ทำแผลกดทับ ดูแลอัลไซเมอร์ ดูแลอัลไซเมอร์ ดูแลคนแก่ ดูแลผู้สูงอายุ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ หาคนดูแลผู้ป่วย หาคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสมองเสื่อม ติดเตียง บ้านพักผู้สูงอายุใกล้ฉัน อาหารสายยาง ให้อาหารทางสาย ดูดเสมหะ เตียงลม เตียงคนป่วย เตียงผู้สูงอายุ เตียงผู้สูงอายุมือสอง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา เตียงลม ดูแลผู้ป่วยติดเตียง กิจกรรมผู้สูงอายุ ดอนเมือง ทำแผลกดทับ ดูแลอัลไซเมอร์ ดูแลอัลไซเมอร์ ดูแลคนแก่ ดูแลผู้สูงอายุ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ หาคนดูแลผู้ป่วย หาคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสมองเสื่อม ติดเตียง บ้านพักผู้สูงอายุใกล้ฉัน อาหารสายยาง ให้อาหารทางสาย ดูดเสมหะ เตียงลม เตียงคนป่วย เตียงผู้สูงอายุ เตียงผู้สูงอายุมือสอง
บ้านพักคนชราา
Scroll to Top