สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้ารับบริการ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชนของญาติ
   
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย
   
 3. ยา / ประวัติการรักษา(ถ้ามี) / บัตรนัดของแพทย์ที่รักษาในโรงพยาบาล (ถ้ามี)
   
 4. กรอกข้อมูลในใบสมัครฝากดูแล และ หนังสือสัญญาว่าจ้างดูแล อย่างละเอียดเพื่อความสะดวกในการติดต่อ
   
 5. ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1 เดือน ส่วนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่นๆคิดรวมค่าใช้จ่ายในเดือนถัดไป
   
 6. ของ ใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม น้ำยาบ้วนปาก หวี ครีมบำรุงผิว ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เสื้อผ้าผู้ป่วย(กรณีต้องการใช้เสื้อผ้าผู้ป่วยเอง) ผ้าขนหนูผืนใหญ่ 1 ผืน และ ผืนเล็ก 2 ผืน
   
 7. ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ 
Scroll to Top