ปาป๊ามาม๊า เนอร์สซิ่งโฮม การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา เตียงลม ดูแลผู้ป่วยติดเตียง กิจกรรมผู้สูงอายุ ดอนเมือง ทำแผลกดทับ ดูแลอัลไซเมอร์ ดูแลอัลไซเมอร์ ดูแลคนแก่ ดูแลผู้สูงอายุ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ หาคนดูแลผู้ป่วย หาคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสมองเสื่อม ติดเตียง บ้านพักผู้สูงอายุใกล้ฉัน อาหารสายยาง ให้อาหารทางสาย ดูดเสมหะ เตียงลม เตียงคนป่วย เตียงผู้สูงอายุ เตียงผู้สูงอายุมือสอง

วัตถุประสงค์ของการบริการ

1. เพื่อคงไว้ซึ่งความมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สุงอายุ
2. เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ของผู้สูงอายุ
3. เพื่อการดูแลที่เพิ่มความสามารถ หรือให้ฟื้นหายได้อย่างมีประสิทธิภาพของผู้สูงอายุ
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุ สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ปาป๊ามาม๊า เนอร์สซิ่งโฮม มีทั้ง แบบ รายเดือน ไป-กลับ รายวัน รายสัปดาห์

การบริการของเรา

  • มีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและทีมพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ดูแล และปฏิบัติงาน ภายใต้การจัดการอย่างเป็นระบบที่ถูกต้อง
  • ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นทุกวันและวางแผนการดูแลสม่ำเสมอ
  • ดูแลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง
  • กายภาพบำบัดขั้นพื้นฐานทุกวัน ทำกิจกรรมบำบัด ฝึกฝนความคิด
  • ดูแลกิจวัตรประจำวัน อาบน้ำป้อนข้าว พยุงเดิน
  • บริการอาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ
  • บริการซักรีด ทำความสะอาดห้องทุกวัน เน้นความสะอาด ทุกเตียง
  • อินเตอร์เน็ต ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบป้องกันอัคคีภัย 
  • พนักงานของเราผ่านการฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
  • มีระบบติดต่อโรงพยาบาลเพื่อส่งตัวผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินต้องได้รับการดูแลจากโรงพยาบาล
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา เตียงลม ดูแลผู้ป่วยติดเตียง กิจกรรมผู้สูงอายุ ดอนเมือง ทำแผลกดทับ ดูแลอัลไซเมอร์ ดูแลอัลไซเมอร์ ดูแลคนแก่ ดูแลผู้สูงอายุ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ หาคนดูแลผู้ป่วย หาคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสมองเสื่อม ติดเตียง บ้านพักผู้สูงอายุใกล้ฉัน อาหารสายยาง ให้อาหารทางสาย ดูดเสมหะ เตียงลม เตียงคนป่วย เตียงผู้สูงอายุ เตียงผู้สูงอายุมือสองศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา เตียงลม ดูแลผู้ป่วยติดเตียง กิจกรรมผู้สูงอายุ ดอนเมือง ทำแผลกดทับ ดูแลอัลไซเมอร์ ดูแลอัลไซเมอร์ ดูแลคนแก่ ดูแลผู้สูงอายุ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ หาคนดูแลผู้ป่วย หาคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสมองเสื่อม ติดเตียง บ้านพักผู้สูงอายุใกล้ฉัน อาหารสายยาง ให้อาหารทางสาย ดูดเสมหะ เตียงลม เตียงคนป่วย เตียงผู้สูงอายุ เตียงผู้สูงอายุมือสอง
Scroll to Top