โรคซึมเศร้า

ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มประชากรที่มีโอกาสเกิด โรคซึมเศร้าได้มากกว่าวัยอื่น โดยพบว่าร้อยละ 10- 13 ของผู้สูงอายุมีอาการของโรคนี้

ทำไมผู้สูงอายุจึงมีอาการโรคซึมเศร้ามากกว่าวัยอื่น

ในวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ง่าย ได้แก่

 
การเปลี่ยนแปลงของ สารสื่อประสาทในสมอง ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ง่าย
 
การที่มีโรคทางกายบางอย่าง เช่น โรคสมองเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคต่อมธัยรอยด์ เป็นต้น
 
การเจ็บป่วย ทางกาย ที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อสมองโดยตรง แต่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน เจ็บปวด หรือเกิดความรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรง อาจทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าได้ เช่น ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต ปวดข้อ เป็นต้น
 
ยาหลายชนิด อาจทำให้มีอารมณ์เศร้าได้เช่นกัน เช่น ยาลดความดันโลหิตสูงบางชนิด เป็นต้น
 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ เช่น ต้องสูญเสียคู่ชีวิต หรือต้องออกจากงาน เนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน ทำให้ต้องปรับตัวกับ การดำเนินชีวิตแบบใหม่ ไม่มีเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เช่น การต้องเปลี่ยนบทบาท จากหัวหน้าผู้นำครอบครัวเป็นผู้ตาม หรือการที่ไม่ได้รับการยอมรับนับถือจากลูกหลาน เนื่องจากเห็นว่าอายุมากแล้ว ไม่ทันต่อเหตุการณ์ เป็นต้น

 

อาการโรคซึมเศร้าเป็นอย่างไร

อาจมีอาการไม่มาก จนถึงบางรายมีอาการชัดเจน อาการประกอบไปด้วย

 
รู้สึกเซ็ง เศร้าหรือเสียใจอย่างไม่มีเหตุผล
 
ความรู้สึกสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวลดลง เบื่อหน่าย ไม่อยากทำอะไรที่เคยชอบ
 
นอนไม่หลับหรือหลับมากเกินไป       
 
รู้สึกตัวเองไร้ค่า คอยตำหนิกล่าวโทษตนเอง
 
รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรง
 
ไม่มีสมาธิ ไม่มีความมั่นใจในตนเอง ขี้หลงขี้ลืม
 
ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลงไป อาจเบื่ออาหาร หรือบางรายรับประทานมากขึ้น น้ำหนักตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้น
 
ความคิดและการเคลื่อนไหวเชื่องช้า กระสับกระส่ายหงุดหงิด
 
มีความคิดอยากตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย

 

ควรปฏิบัติตัวอย่างไรถ้ามีโรคซึมเศร้า

ถ้าดูแล้วคิดว่าเป็นโรคซึมเศร้า ควรปฏิบัติตัวดังนี้

 
หลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียวเมื่อมีอารมณ์เศร้าเกิดขึ้น คอยพูดคุยกับผู้อื่นเพื่อให้เพลิดเพลิน ไม่เหงา
 
พยายามปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวัยนี้ ไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย ความสามารถ และบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป
 
ทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ชอบ เช่น ปลูกต้นไม้ เย็บปักถักร้อย เป็นต้น
 
ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เช่น เข้าชมรมผู้สูงอายุ ไปออกกำลังกายเป็นประจำ
 
ไปพบแพทย์ เพื่อขอคำแนะนำ ควรรีบไปตรวจและแจ้งแพทย์โดยไม่ต้องอาย เนื่องจากโรคนี้ถือเป็นความเจ็บป่วยอย่างหนึ่ง และสามารถรักษาให้ดีขึ้นและหายขาดได้
Scroll to Top