โรคหัวใจขาดเลือด

สาเหตุที่พบบ่อยเกิดจากภาวะแข็งตัวของหลอดเลือดแดงโดยผนังหลอดเลือดแดงที่เคยอ่อนนุ่ม และมีความยืดหยุ่นจะค่อยๆหนาและแข็งขึ้นจากการมีไขมัน หินปูน และสารอื่นๆ ไปจับผลังชั้นในทำให้หลอดเลือดหัวใจค่อยๆ ตีบแคบลง และมีอาการของหัวใจขาดเลือด การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกควรไปรับการตรวจจากแพทย์ เพื่อหาสาเหตุ เช่น การตรวจคลื่อไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจวัดความดันโลหิต   ตรวจวัดระดับเลสเตอรอลในเลือดและพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการวินิจฉัยแบบอื่นร่วมด้วย         จากสถิติของกระทรวงสาธารณะสุข รคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ของโรคทั้งหมด
 
อาการ
อาการเจ็บหน้าอก เป็นความรู้บีบรัดและแน่นอึดอัดที่บริเวณหน้าอกไม่ต่ำกว่าสะดือ บางรายรู้สึกเหมือนกดทับ แสบร้อนจุบขึ้นคอ  บางรายมีอาการปวดร้าวไปหัวไหล่ซ้ายหรือกราบ 2 ข้างเหงื่อแตก มักพบในวันกลางคนหรือผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มักจะมีอาการ เมื่อออกกำลังกายหรือทำงานหนัก เครียด อาการทุเลาเมื่อได้พัก บางรายมีอาการในขณะพัก
 
การวินิจฉัย
เมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกต้องไปพบแพทย์ทันที แพทย์สามารถนินิจฉัยได้จากอาการบอกเล่าของผู้ป่วย การตรวจคลื่อไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และการตรวจเลือดในกรณีท่ไม่ชัดเจน แพทย์ต้องการทราบถึงความรุนแรงของโรค แพทย์อาจแน่นำให้ตรวจเพิ่ม คือ การเดินสายพานเพื่อตรวจสอบสมรรถภาพของหัวใจ การตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ และการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ

การรักษา
มี 2 วิธี ต้องรักษาควบคู่กันไป คือ การรับประทานยา  การเปลียนแปลงกิจวัตรบางอย่าง การรักษาทั้ง 2 วิธีนี้มีความสำคัญเท่าเทียมกัน

การรับประทานยา
-เพื่อรักษาและควบคุมและรักษาอาการเจ็บแน่นหน้าอก
-เพื่อรักษาและควบคุมโรคอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
-เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน ดังนี้น ผู้ป่วยต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ถ้าสงสัยหรือรับประทานยาแล้วมีอาการอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์ต้องรีบพบแพทย์หรือเภสัชกร ละพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจวัตรบางอย่าง
-งดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด บุหรี่ทำให้หลอดเลือดตีบลง การงดสูบบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจตตั้งแต่แรก และภายใน 5 ปี อัตราเสี่ยงจะลดลงมาราวกับไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน
-ลดปริมาณของไขมันในอาหาร และควบคุมน้ำหนัก น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้น เต้นเร็วขึ้น ความต้องการเลือดและออกซิเจนมาเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น การลดน้ำหนักจะต้องลดอย่างต่อเนื่อง โดยการหลีกเลี่ยงไขมันจากสัตว์ ลดนำตาลจะขนมหวาน ไอศกรีม น้ำอัดลม นอกจากนั้นยังต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
-ลดความเครียด เมื่อเกิดภาวะเครียด หัวใจเต้นเร็วขึ้น ทำงานหนักขึ้น ต้องการเลือดแล้วออกซิเจนเพิ่มขึ้น อาจเกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอกได้ ต้องพยายามระงับอารมณ์  ทำจิตใจให้สงบ นึกคิดถึงสิ่งต่างๆ ในทางที่ดี หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ข้อพึงคิด
การรักษาโรคหัวใจขาดเลือดโดยการรับประทานยา การใช้บอลลูนขยายหลอดเลือด หรือการผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ เป็นการรักษาประคับประคอง การที่จะได้ผลดีมากหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ป่วย ต้องดำเนินกิจวัตรที่ถูกต้อง ปฎิบัติตามคำแนะนำ ของแพทย์ และปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติหรือมีข้อสงสัยอื่นๆ
Scroll to Top